Letní tábor - Děti bez hranic

DĚTI BEZ HRANIC jsou zkušený pořadatel dětských táborů a táborů pro rodiče s dětmi. Pořádáme zimní i letní dětský tábor a tábor pro rodiče s dětmi (letní i zimní). Jsme neziskovka a tak všechny naše tábory děláme pro radost dětí, rodičů a našich vedoucích. 

Letní tábor s námi

Pojeďte s námi na letní tábor! Náš letní tábor má kvalitní zázemí (středisko, zahraniční busy, program), se zkušenými vedoucími a odpovědným přístupem ke zdraví a bezpečnosti dětí!

KVALITNÍ LETNÍ TÁBOR

Kvalitní ubytování a stravování, zahraniční autobusy, hodně odměn pro děti, dobrá technika, materiál pro hry, soutěže a divadla – to vše platíme z ceny tábora, nechceme být nejlevnější letní tábor na úkor vašich dětí.

BEZPEČNÝ LETNÍ TÁBOR

Kvalitní zahraniční autobusy, bezpečná táborová střediska, hygienické stravování, testovaná voda, Ministerstvem školství akreditované vedení táborů, systém vzdělávání vedoucích, důraz na bezpečnost při hrách a soutěžích - zkrátka letní tábor s nejvyšší možnou mírou bezpečnosti.

KLASICKÝ LETNÍ TÁBOR

Letní tábor, jaký znáte ze svých dětských let - plný her a zábavy.

CHATIČKOVÝ LETNÍ TÁBOR

Letní tábor s ubytováním v pohodlných chatičkách - respektujeme komfort vašich dětí.

LETNÍ TÁBOR S NABITÝM PROGRAMEM

Letní tábor nabitý soutěžemi, zábavou, sportem, výlety, dobrodružstvím a kamarádstvím.

ZÁCHRANÁŘSKÝ LETNÍ TÁBOR

Jedinečný letní tábor se speciálním táborovým programem s přítomností profesionálních záchranářů.

 

Náš letní tábor je vhodný pro...

MALÉ DĚTI nadstandardně hodně zdravotního a zkušeného personálu

STŘEDNÍ DĚTI dobrodružné a zajímavé táborové hry, záchranáři

VELKÉ DĚTI hudba, diskotéky, delší večerky, respekt k jedinci

VŠECHNY DĚTI dětský tábor pro děti od 5 do 18 let, žádná registrace, nemáme celoroční pevné dětské oddíly – děti netvoří během roku žádné pevné party – není třeba se stydět – jednodušší zapojení do tábora

MĚSTSKÉ DĚTI letní i zimní tábory jsou vždy s respektem k dnešnímu životnímu stylu a image účastníků

SPORTOVNÍ I NESPORTOVNÍ DĚTI nenutíme k fyzicky náročným hrám a sportům, preferujeme pohodu a zábavu, letní a zimní tábory se nesou v tomto duchu pro všechny

 

 

Souhlasím se vším